wp32ccfba7.png
wp4fef768e.png
wpa099d6b7.png
wpf066b54d.png
wpf16676d3.png
wpac04df21.png
wp1d04a34a.png
wp3d2266f4.png
wpd2641e25_0f.jpg
wp6ee57330_0f.jpg
wpb0cdf6ad.png
wpb0da3534.png
wp4a7c4038.png

'Het was een unieke gelegenheid om die oude teksten eens te bundelen', zegt De Smedt. 'Voor het boek hebben we de oorspronkelijke teksten grammaticaal aangepast aan de hedendaagse spelling om ze weer vlot leesbaar te maken. Aan de dialectwoorden, die het authentieke volkse karakter bepalen, raakten we niet. Twintig van de 31 portretten zijn van de hand van Karel, die ook als schrijver bijzonder getalenteerd was.'


Het boek telt 222 bladzijden en 23 illustraties, pentekeningen van Karel de Bauw. Tot 30 april bedraagt de voorintekenprijs 16 euro. Het boek is af te halen tijdens de tentoonstelling in Asse van 8 tot 17mei. Na 1mei kost het boek 18 euro, eventueel te vermeerderen met verzendingskosten (3 euro).

Voorintekenen kan door storting van 16 euro op het rekeningnummer 433-0114521-86 van heemkring Ascania.

Rudy De Saedeleir